"கசடற"

அறிவியல் தொடர்பான எனக்குத் தெரிந்த தகவல்களை, ஒரு மருத்துவன் எனும் பார்வையில் சொல்ல விழைகிறேன். முழுக்க முழுக்க இவை என் கருத்துகள் மட்டுமே! முருகனருள் முன்னிற்கும்!

Sunday, December 24, 2006

"லப்-டப்" [4] "இவருக்கே பாட்டா!"

"லப்-டப்" [4] "இதயத்திற்கே ரத்தமா"

"கரோனரி நாளங்கள்" [Caronary Arteries]


உடலின் பல பாகங்களைப் போலவே, இதயமும் திசுக்களால் ஆன ஒன்றே! அதற்கும் பிராணவாயுவும்,[Oxygen] மற்ற சத்துப் பொருள்களும் [Nutrients] வேண்டும்!

அட! இது என்னய்யா புதுக்கதை! "இவருக்கே பாட்டா" என்று நம் பாடகர் எஸ்.பி.பி.யைப் பார்த்து 'காதலன்' படத்தில் ஒரு வசனம் வருமே, அதைப் போல, ரத்தத்தையே அனுப்பும் இதயத்திற்கு இதெல்லாம் தேவையா என ஒரு கேள்வி எழலாம்!

ஆனால், "ஆறு முழுதும் நீர் ஓடினாலும், நாய் நக்கித்தான் குடிக்கணும்" என்பதைப் போல, இதயம் முழுதும் ரத்தம் நிரம்பிக் கிடந்தாலும், அதற்குத் தேவையான சத்துக்களை, அதுவும் சில ரத்தக் குழாய்கள் அனுப்பும் ரத்தத்தின் மூலமே பெற்றுக் கொள்ள முடியும்!

அவற்றைச் செய்வது "கரோனரி நாளங்கள்" [Caronary Arteries] என அழைக்கப்படும் ரத்தக் குழாய்கள்!

மஹாதமனி[Aorta]யிலிருந்து பிரியும் இரு கரோனரி நாளங்கள் இதயத்திற்கு ரத்தத்தின் மூலம், பிராணவாயுவையும், மற்ற சத்துப் பொருள்களையும் அளிக்கின்றன.

1. வலது கரோனரி நாளம் [Right Caronary Artery, RCA] வலது ஆரிக்கிளுக்கும், வலது வெண்ட்ரிக்கிளுக்கும் ரத்தத்தைக் கொடுக்கிறது. இது இன்னொரு பிரிவாகப் பிரிந்து இடது வெண்ட்ரிக்கிளின் கீழ்ப்பகுதிக்கும், இதயத்திற்குப் பாதுகாப்பாக மூடியிருக்கும் 'ஸெப்டம்" [Septum] என அழைக்கப்படும் ஜவ்வு சதைக்கும் ரத்தத்தை Posterior Descending Artery[PDA] மூலம் அனுப்புகிறது.

2. இன்னொரு பிரிவான இடது கரோனரி நாளம் [Left Main Caronary Artery] இரு பிரிவுகளாகப் பிரிகிறது.
[அ] இடது ஆரிக்கிளுக்கும், இடது வெண்டிக்கிளின் பக்கங்களுக்கும், பின் பகுதிக்கும் சர்க்கம்ஃப்ளெக்ஸ்[Circumflex artery] நாளமும்,
[ஆ] இடது வெண்ட்ரிக்கிளின் முன் பகுதிக்கும், கீழ்ப் பகுதிக்கும், 'ஸெப்டத்தின்' [Septum] முன் பகுதிக்கும் Left Descending Artery [LDA], எனும் நாளமும்

ரத்தத்தைக் கொடுக்கிறது.

இவை அனைத்தும், மேலும் பல சிறு சிறு நாளங்களாகப் பிரிந்து கிடக்கின்றன.... சும்மா!

ஆம்! இவை எல்லாம் சாதாரணமாக இதயம் இயங்கும் போது, முழுதுமாக மூடிக் கிடக்கும்!

இதயத்திற்குத் தேவையான ரத்தம் சரியான முறையில், பிராணவாயுவை அனுப்ப இயலாத நிலையில், இவைகளில் சில திறந்து, தேவையான ரத்தத்தை இதயத்திற்கு அனுப்பும் வேலையை மேற்கொள்ளும்.

அதாவது, இதயத்தின் முக்கிய நாளங்களில் ஏதேனும் அடைப்பு [block] ஏற்படும்போது, இந்த துணை நாளங்கள்[collaterals] திறந்து, அடைப்பைத் தாண்டி [bypass] இதயத்திற்குத் தேவையான ரத்தத்தைத் தடையின்றி அனுப்பும் வேலையை மேற்கொள்ளுகின்றன.

இதயம் பழுதுபடாமல் ஒழுங்காக இயங்க இந்த ஏற்பாடு உதவுகிறது!

அவ்வளவுதாங்க! இன்னும் ஒரே ஒரு பதிவு, ரத்தம் என்றால் என்ன என்பதைப் பார்த்தபின்,
இவற்றில் ஏற்படக்கூடிய கோளாறுகளைப் பார்க்கலாம்!

படங்கள் பதிவதில் சில காப்பிரைட்[copyright] ஒப்புதலுக்காகக் காத்திருக்கிறேன்!

அவை வந்ததும், பதிகிறேன்!Sunday, December 17, 2006

"லப் - டப்" -- 3

"லப் - டப்" -- 3

"என்ன சத்தம் இந்த நேரம்!"

இதயத்தின் நான்கு அறைகள் இயங்கும் விதத்தையும், அவற்றின் மூலம் ரத்தம் உடலெங்கும் போய்த் திரும்புவதையும் சென்ற பதிவில் பார்த்தோம்!

பொன்ஸ் சொன்ன இதயத் தாக்குதலைப் [Heart attack] பற்றி எழுதவே இத்தொடரை ஆரம்பித்தேன்.

இப்போது இதைப் படிக்கும் வாசகர்கள் காட்டும் ஆர்வத்தைப் பார்க்கையில் இன்னும் கொஞ்சம் இதயம், ரத்தம், ரத்தக் குழாய்கள் இவற்றைப் பற்றிச் சொல்லிவிட்டு பிறகு இதயத்தைப் பாதிக்கும் நிகழ்வுகளைச் சொல்லலாம் என நினைக்கிறேன்.

கிட்டத்தட்ட இதயத்தைப் பற்றிய எல்லா விஷயங்களையும் இதன் மூலம் நாம் பார்க்கலாம்.

இது உங்களுக்குச் சம்மதமெனில் சொல்லவும்.

இல்லையேல், சுருக்கமாகச் சொல்லி உங்கள் நேரத்தைக் காக்கிறேன்!!

இது பற்றி உங்கள் மேலான கருத்தை எதிர்பார்க்கிறேன்.

பீடிகையை முடித்துவிட்டு பதிவுக்குள் செல்லலாம்!

இன்று இதயத்தின் சத்தம், அந்தத் துடிப்பு Heart Beat] எப்படி நிகழ்கிறது என்பதை இன்று பார்க்கலாம்.

ஆரிக்கிள்கள், வெண்ட்ரிக்கிள்கள் தனித்தனியே இயங்குகிறது எனச் சொன்னேன்.

ஆனால், இவை இரண்டின் இயக்கமும் ஒருங்கே [Simultaneously] நிகழ்கிறது.

அதாவது வலது ஆரிக்கிள், வெண்ட்ரிக்கிள் இரண்டும் ஒரே நேரத்திலும், இடது ஆரிக்கிள், வெண்ட்ரிக்கிள் இரண்டும் ஒரே நேரத்திலும் சுருங்கியும், விரிந்தும் ரத்தத்தை இதயத்துக்குள் பரிமாறிக் கொள்கின்றன.

இவை நிகழ்வது ஒரு மின்சார அதிர்வினால், இயக்கத்தால் [Electrical Impulses]!

ஆமாங்க, மின்சாரம் என்ற ஒன்றை நம் கண்டுபிடிக்கும் முன்னரே, நான் வணங்கும் இறையோ, அல்லது மற்றவர் சொல்லும் இயற்கையோ, இதை நம் உடலில் பல இடங்களில் வைத்திருக்கிறது என்பதே உண்மை!!

இது ஒரு தனி வழிப்பாதை [Special Pathway] மூலம் இதயத்தில் நிகழ்வதால், இதயத் துடிப்பு என்ற ஒன்று நடக்கிறது.

1. ஸைனோ-அயோர்டிக் நோட் [Sino-Aortic Node, SA node ] :
இதை இதயத்தின் தொடக்க ஆட்டக்காரர் [Pace maker] என அழைக்கலாம்!
வலது ஆரிக்கிளில் இருக்கும் ஒரு விசேஷ செல்களின் [Specialized cells] கூட்டமைப்பில் இருந்தது இது துவங்குகிறது.
இவை அனைத்தும் சேர்ந்து கொடுக்கும் அதிர்வினால், வலது, இடது ஆரிக்கிளின் சுருக்கம் ஏற்படுகிறது.
இதன் மூலம், ரத்தம் வெண்ட்ரிக்கிள்களுக்கு அனுப்பப் படுகிறது.
இந்த எஸ்.ஏ. நோடுதான் [SA node] இதயத் துடிப்பின் அளவையும் [rate] தரத்தையும் [rhythm] நிர்ணயிக்கிறது.
எஸ்.ஏ.நோட் ஒழுங்காக இந்த மின்சார அதிர்வை அனுப்பும் இதயத்தை "ஒழுங்காக இயங்கும் இதயம்" [Normally functioning heart]என அழைக்கிறோம்.

2. ஏட்ரியோ-வெண்ட்ரிகுலர் நோட் [Atrio-ventricular node, AV Node] :
ஆரிக்கிளுக்கும், வெண்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையே இருக்கும் ஒரு கூட்டு செல்களே ஏ.வி நோட் [AV Node] என அழைக்கப்படுகிறது.
இதன் வேலை எஸ்.ஏ.நோடின் அளவைத் தரப்படுத்தி [collect®ularize] வெண்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்ப்வது.
இந்த தாமதம் [delay] ஆரிக்கிளுக்கு ஒரு சிறிய அவகாச முன்னோடியைக் [delay advantage] கொடுக்கிறது, வெண்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்குவதற்கு முன்!

3. ஹிஸ்-பர்கிஞ்ஜி அமைப்பு [His-Purkinje Network]:
இவை ஒரு கூட்டான இழைகள்[fibres]. வலது, இடது வெண்ட்ரிக்கிள்களின் உட்சுவர்களில் ஊடுருவி இருப்பவை. இவை அனைத்தும் சேர்ந்து இயங்கும் போது வெண்ட்ரிக்கிள் இரண்டும் சுருங்கி ரத்தத்தை நுரையீரலுக்கும், உடலின் பல பாகங்களுக்கும், அனுப்ப முடிகிறது.

4. இது நிகழ்ந்து முடிந்ததும், மீண்டும் அடுத்த அதிர்வை எஸ்.ஏ.நோட் அனுப்புகிறது.

இப்படித்தான் இதயத் துடிப்பு நிகழ்கிறது.

சாதாரணமாக, ஒரு நிமிடத்திற்கு 50 முதல் 90 வரை இதயத் துடிப்பு நிகழலாம்.

உடற்பயிற்சி,[exercise] உணர்ச்சி மிகுதி [emotions] ,காய்ச்சல் [fever] போன்ற நேரங்களில் இது அதிகமோ. குறைவோ படும்.

மேலே சொன்னது ஒரு இதயத் துடிப்பைப் பற்றி!

ஆனால், இதுவல்ல நாம் கேட்கும் லப் டப்!!

அது என்ன?

ஆரிக்கிள்களுக்கும், வெண்ட்ரிகிள்களுக்கும் இடையே வலது, இடது பக்கங்களில் தனித்தனி வால்வுகள் இருப்பதைப் பார்த்தோம்!

வலது, இடது ஆரிக்கிள்கள் முழுதும் சுருங்கி, ரத்தத்தை வலது, இடது வெண்ட்ரிக்கிளுக்குள் அனுப்பிய , வெண்ட்ரிகிள்கள் முழுதும் நிரம்பிய,... இன்னும் பல்மோனிக், அயோர்டிக் வால்வுகள் [pulmonic, aortic valves] திறக்காத... நிலையில், ட்ரைகஸ்பிட், மற்றும் மைட்ரல் வால்வுகள் [tricuspid, mitral valves] மேல் நோக்கி 'சட்டென்று' மூடி ஆரிக்கிள், வெண்ட்ரிகிள்களுக்கிடையே ரத்த ஓட்டத்தை நிறுத்தும் ஒலியே "லப்"[lub]!

அதே போல, வெண்ட்ரிக்கிள்கள் சுருங்கி முறையே, நுரையீரலுக்கும், உடலுக்கும் ரத்தத்தை அனுப்பியபின், இன்னும் மேலே சொன்ன வால்வுகள் மூடிய நிலையில், வெண்ட்ரிக்கிளுக்குள் ரத்த அழுத்தம் குறைவதால், பல்மோனிக், அயோர்டிக் வால்வுகள் [pulmonic, aortic valves] 'டப்'[dub] என்று மூடிக் கொள்கின்றன!

இதயம் துடிப்பதை ஒரு மருத்துவர் ஸ்டெதாஸ்கோபின் மூலம் இடது பக்க மார்பில் கேட்பதைப் பார்த்திருப்பீர்கள்.

ஒரு நண்பர், "எங்கேயோ பார்த்துக் கொண்டு அலட்டலாக கையைப் பிடித்துப் பார்க்கிறாரே, அது எப்படி?" என ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார்!!

தன் விரல்களை உள் மணிக்கட்டிற்கு சற்று மேலே, கட்டைவிரலின் அடிப்பாகத்தில், வைத்து ஒரு அதிர்வை "உணர்வதே" அது! அதான் 'அலட்டலாக' எங்கோ பார்க்கிறார்!

இதை நீங்களும் செய்யலாம்!

ஒரு பத்து நொடிகள் இந்த அதிர்வை எண்னவும்.

அதை ஆறால் பெருக்கினால், ஒரு நிமிடத்தில் எவ்வளவு முறை உங்கள் இதயம் துடிக்கிறது என்பதை அளவிட முடியும்.

சற்று உன்னிப்பாக உணர்ந்தால், இது ஒழுங்காக அடிக்கிறதா, இல்லையா என்பதைக் கூட உணர முடியும்!

அடுத்த பதிவு வரும் வரைக்குள்,...... சற்று முயலுங்கள்!!

:)


Sunday, December 10, 2006

"லப் - டப்" -- 2

"லப் - டப்" -- 2

"இதயம் இருக்கின்றதே தம்பி!"

முதல் பதிவில், இதயம் என்றால் என்ன என்பதைப் பார்த்தோம்.

இனி, இந்த இதயம் எவ்வாறு இயங்குகிறது எனப் பார்க்கலாம்.

வலது, இடது பக்கங்களில் இரு, இரு அறைகளாக நான்கு அறைகள் கொண்டது இதயம்.

ஒவ்வொரு அறைக்கும் தனித்தனி வேலை இருக்கிறது.
ஒன்று நிகழும் போது அடுத்தது நிகழ்ந்தால் எல்லா ரத்தமும் ஒன்றாகக் கலந்துவிடும் அபாயம் இருக்கிறது.
இதற்காகத்தான் வால்வுகள் ஒரு அறைக்கும் மற்றொரு அறைக்கும் இடையே இருக்கின்றன.
ஒரு அறைக்குள் ஒரு பணி நிகழும்போது, அது மட்டுமே நிகழ இவை உதவுகின்றன.

1. உடலின் எல்லாப் பாகங்களிலும் இருந்தும் அசுத்த ரத்தம் வலது ஆரிக்கிளை [Right auricle] அடைகிறது. இதைக் கொண்டுவரும் இரு ரத்தக் குழாய்களின் பெயர் சுபீரியர், இன்ஃபீரியர் வீன கேவா [Superior & Inferior Vena Cava]


2. இந்த ரத்தம் வலது ஆரிக்கிளில் இருந்து வலது வெண்ட்ரிக்கிளை [Right Ventricle] ட்ரை கஸ்பிட் வால்வைத் [Tricuspid valve] திறந்து கொண்டு அடைகிறது.
வலது வெண்ட்ரிக்கிள் முழுதுமாக நிரம்பியதும், ட்ரை கஸ்பிட் வால்வ் தானாகவே மூடிக் கொள்ளும்.
இதன் மூலம், வலது வெண்ட்ரிக்கிள் அடுத்து இந்த ரத்தத்தை வெளி அனுப்பும் போது, திரும்பவும் மேலே வலது ஆரிக்கிளுக்குச் செல்ல முடியாது.

3. இப்பொது பல்மோனிக் வால்வின் [Pulmonic Valve] வழியே ரத்தம் பல்மோனரி ஆர்ட்டெரிக்கு [Pulmonary Artery] சென்று நுரையீரலை [Lungs] அடைகிறது.

இவையனைத்தும் இதயத்தின் வலது பக்கத்தில் நிகழ்வன.

அசுத்த ரத்தம் நுரையீரலில் சுத்திகரிக்கப் படுகிறது.
[இது எவ்வாறு என்பதைத் தனியே பார்க்கலாம்.]

இனி வருவது இடது பக்க நிகழ்வுகள்.

4. பல்மோனிக் வெயின் [PulmonicVein] எனும் ரத்தக் குழாய் நுரையீரலில் இருந்து சுத்திகரிக்கப்பட்ட, பிராணவாயு நிரம்பிய சுத்த ரத்தத்தை இடது ஆரிக்கிளுக்கு[Left Auricle] கொண்டு வந்து நிரப்புகிறது.

5. ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ரத்தம் நிரம்பியதும் இதன் அழுத்தத்தால், இடது ஆரிக்கிளுக்கும், வெண்ட்ரிகிளுக்கும் இடையில் இருக்கும் மைட்ரல் வால்வ் [Mitral Valve] கீழ் நோக்கித் திறக்கிறது.

6. வலது ஆரிக்கிள் சுருங்கி ரத்தத்தை இடது வெண்ட்ரிகிளுக்கு அனுப்புகிறது.

7..வெண்ட்ரிகிள் நிரம்பியதும், மைட்ரல் வால்வ் தானாக மேல்நோக்கி மூடிக் கொள்ளுகிறது . [இதுவும் வெண்ட்ரிகிள் சுருங்குகையில், ரத்தம் மேலே செல்லாமல் இருக்க ஒரு தற்காப்பு ஏற்பாடே.]

8. இப்போது, அயொர்டிக் வால்வ்[Aortic Valve] திறந்து வெண்ட்ரிக்கிள் சுருங்கி ரத்தம் அயோர்டா[Aorta] எனும் மஹா தமனியின் வழியே உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் சுத்த ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்லுகிறது.

என்ன! தலை சுற்றுகிறதா?!

இந்த நிகழ்வுகள் தொடர்சியாக உடல், இதயம், நுரையீரல், இதயம், மீண்டும் உடல் என்று விடாமல் நடந்து கொண்டிருக்கிறது!

நிமிடத்திற்கு 72 முறை என்னும் அளவில், ........வால்வுகளின், மற்றும் ரத்த அழுத்தத்தின் துணை கொண்டு!

நுரையீரலில் நடப்பது என்ன?

பல்மோனரி ஆர்டெரி[Pulmonary Artery] வழியே நுரையீரலை [Lungs] அடைந்த அசுத்த ரத்தம், காப்பிலரி வெஸ்ஸெல்கள்[Capillary Vessels] எனப்படும் சிறு சுத்த ரத்தக் குழாய்கள் வழியே கரியமில வாயுவை [Carbo dioxide] நுரையீரலின் காற்றுப் பைகளுக்குக் கொடுத்து, அங்கிருந்து நாம் சுவாசிக்கும் காற்றின் வழியே நிரம்பிக்கிடக்கும் பிராணவாயுவை[Oxygen] பெற்றுக் கொள்கிறது. இந்தக் கரியமில வாயுதான் நமது சுவாசத்தின் வழியே வெளியேறுகிறது.

உடலில் என்னதான் நடக்கிறது?

நம் உடலில் சுத்த, அசுத்த ரத்தத்தை எடுத்துச் செல்ல தனிதனி ரத்தக் குழாய்கள் இருக்கின்றன.

ஆர்டெரி[Artery] எனப்படும் குழாய்கள் சுத்த ரத்தத்தையும், வெயின்[Vein] எனப்படும் குழாய்கள் அசுத்தரத்தத்தையும் உடல் முழுதும் கொண்டு செல்லுகின்றன.

இவை இரண்டுமே மேலும் சிறு சிறு குழாய்களாகப் பிரிந்து உடலின் பல இடங்களையும் அடைகின்றன.
உடலுக்குத் தேவையான பிராணவாயு, மற்ற ஊட்டச் சத்துகளை ஆர்டெரிகளும்,
கழிவுப் பொருட்களை, பிராணவாயு குறைந்த ரத்தத்தை வெயின்களும் சுமந்து செல்லுகின்றன.

இவை இரண்டும் தனித்தனியே ஓடினாலும், 'காபில்லரிகள்'[Capillaries] எனும் மிகச் சிறிய ரத்தக் குழாய்கள் மூலம் இணைக்கப்படுகின்றன.

நம் உடலில் ஓடும் இந்த ரத்தக் குழாய்களின் மொத்த நீளம் சுமார் 60,000 மைல்கள்.

இவற்றில் ரத்தம் தொடர்ந்து ஓடிக் கொண்டே இருக்கிறது.

இதயமும் தன் வேலையைச் செய்து கொண்டே இருக்கிறது!

அடுத்த வாரம் இதயம் எவ்வாறு துடிக்கிறது என்பதைப் பார்க்கலாம்.


Monday, December 04, 2006

லப்-டப்

"லப்-டப்"
பொன்ஸ் ஒரு அருமையான பதிவை தனது நட்சத்திர வாரத்தில் கொடுத்திருந்தார்.

ஹார்ட் அட்டாக்கிற்கும், கார்டியாக் அரெஸ்டிற்கும் என்ன வேறுபாடு என ஒரு கேள்வி அங்கு எழுந்தது.

அதற்கு பின்னூட்டம் இட்டபோது, இதைப் பற்றி ஒரு தனிப் பதிவு போடுவதாக சொல்லியிருந்தேன்.

அதைத் தொடர்ந்து இதயம் பற்றி எழுதலாம் என நினைத்து இந்தப் பதிவு.

இது ஒரு விரிவான பதிவல்ல.

சரி!

இதயம் என்பது என்ன?

எலும்புகளே இல்லாத ஒரு சதை உறுப்பு.

நான்கு அறைகள் கொண்டது.[இது இதயத்தின் குறுக்குத் தோற்றம்.

உங்களுக்கு எதிர் தோற்றம் இது! உங்களது இடது, வலது அல்ல!

மேலே தெரியும் சிவப்பு பகுதி அயோர்டா எனப்படும் மஹாதமனியின் குறுக்கு வெட்டுத் தோற்றம்.

அதன் கீழே நீல நிறத்தில் காண்பது வலது ஆரிக்கிள், வென்ட்ரிக்கிள்.

சிவப்பு நிறத்தில் காண்பது இடது ஆரிக்கிள், வென்ட்ரிக்கிள்.

இடையில் திறந்து மூடும் வால்வுகளைக் காணலாம்.]

வலது, இடது ஆரிக்கிள்.[right and left auricle]

வலது, இடது வென்ட்ரிக்கிள்.[right and left ventricle]

வலது பக்கம் கெட்ட ரத்தத்தை வாங்குகிறது.
இடது பக்கம் நல்ல ரத்தத்தை அனுப்புகிறது.

வலது ஆரிக்கிள் கெட்ட ரத்தத்தை உடலின் எல்லாப் பகுதிகளில் இருந்தும் வாங்குகிறது.

அதை வலது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்புகிறது.

அங்கிருந்து அது நுரையீரலுக்கு அனுப்பி ரத்தம் சுத்திகரிக்கப் படுகிறது.

அங்கிருந்து அது இடது ஆரிக்கிளை அடைகிறது.

இடது ஆரிக்கிள் இந்த சுத்த ரத்தத்தை, இடது வென்ட்ரிக்கிளுக்கு அனுப்புகிறது.

இடது வென்ட்ரிக்கிள் அதை மீண்டும் உடலின் எல்லாப் பாகங்களுக்கும் அனுப்புகிறது.

இது எப்படி நிகழ்கிறது?

வலது ஆரிக்கிளின் மேல் பகுதியில் சைனோஏட்ரியல் நோட் [sino-atrial node] என ஒரு மின்சார அதிர்வை நிகழ்த்தும் உறுப்பு இருக்கிறது.

இதன் அதிர்வு, வலது ஆரிக்கிளின் கீழ்ப்பகுதியில் ஏட்ரியோ வென்ட்ரிக்கிள் நோட்[atrio-ventricle node] என்பதை "அவனுடைய கட்டுகள்" [Bundle of His] மூலம் அடைகிறது.

இந்த இடைவெளியில், ரத்தம் கீழ் வென்ட்ரிக்கிளை அடையும் நேரத்தில்தான் இதயத் துடிப்பு நிகழ்கிறது.

இதுதான் லப் டப்!

லப்!
இதயம் நிரம்புகிறது.

டப்!
இதயம் வெளியனுப்புகிறது.

இந்த இதயம் இவ்வாறு துடிப்பதற்கு, அது இயங்க வேண்டும்!

அதற்குத் தனியாக ரத்த நாளங்கள், இதயத்திற்குத் தேவையான ஆக்ஸிஜனை
அனுப்ப இருக்கின்றன.

இவற்றிற்கு கரோனரி நாளங்கள் [caronory arteries] எனப் பெயர்.

இவற்றில் ஏற்படும் கோளாறுகளால் இதயத் தாக்குதல் [heart attack] நிகழலாம்.

இது தவிர, ஆரிக்கிளுக்கும், வென்ட்ரிக்கிளுக்கும் இடையே, சில வால்வுகள் [valves] இருக்கின்றன.

மைட்ரல், ட்ரைகஸ்பிட் வால்வுகள்[mitral, tricuspid valves] ஆரிக்க்கிளிலிருந்து வென்ட்ரிக்கிளுக்கு ரத்தத்தை அனுப்ப வழி செய்கிறது.

அயோர்டிக், பல்மோனரி வால்வுகள் [aortic, pulmonary] ரத்தத்தை இதயத்திலிருந்து வெளியே அனுப்ப உதவுகின்றன.

இதில் ஏற்படும் கோளாறுகளாலும் இதயநோய் உ ண்டாகலாம்.

அடுத்த பதிவில் மேலே பார்க்கலாம்.This information is provided for education purposes only and is not intended to replace the medical advice of your doctor or health care provider. Please consult your health care provider for advice about a specific medical condition.